• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมกีฬาสีที่พัฒนาทักษะรอบด้าน

กิจกรรมกีฬาสีที่พัฒนาทักษะรอบด้าน

อย่ามองว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีนั้นเป็นเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นกีฬา เพื่อเสริมสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ในความเป็นจริง ในกระบวนการของกิจกรรม เราจะค้นพบการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ที่แตกต่างกันไป บ้างได้ใช้ทักษะการเป็นผู้นำ บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในบาทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บ้างได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การประสานงาน บ้างก็ได้ทักษะการบูรณาการด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ ได้ความเสียสละ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา การบิหารจัดการเวลา ที่สำคัญคือเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และลงมือทำจากสถานการณ์จริง #การเตรียมกีฬาสีของพี่ ม.6 #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมกีฬาสีที่พัฒนาทักษะรอบด้าน —  น.ส.พนอ อนัญญพร
0 COMMENTS
User Image
น.ส.พนอ อนัญญพร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE