• ข่าว ล่าสุด

"ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

"ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ให้กับ "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับครู และบุคลากรทางศึกษาภายใต้คำขวัญวันครูที่ว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

"ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS