• ข่าว ล่าสุด

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับครู และบุคลากรทางศึกษา ภายใต้คำขวัญวันครูที่ว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ณ ห้องประชุม SMAT มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS