• ข่าว ล่าสุด

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการและ นายทักษิณ สุทธิอาจ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้ปลูกผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการพอเพียง มีทักษะชีวิต และพึ่งตนเองได้ ณ แปลงผักโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS