• ข่าว ล่าสุด

ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ นางอิสราพร ฮอลลีบอน พร้อมด้วย คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และ กระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันตรุษจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS