• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2566

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2566

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมผู้กำกับ กองลูกเสือ ม.3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกทักษะทางลูกเสือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS