• ข่าว ล่าสุด

ร่วมแสดงงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566

ร่วมแสดงงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา แสดงงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566 ณ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ร่วมแสดงงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS