• ข่าว ล่าสุด

ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และได้ทำบุญ เวียนเทียน ที่วัดบูรพาราม หมู่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS