• ข่าว ล่าสุด

แจ้งเรื่องการตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แจ้งเรื่องการตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเรื่องการตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.05) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS