• ข่าว ล่าสุด

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา

นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS