• ข่าว ล่าสุด

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านเป้าและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรี และ นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย ท่านรองปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองคลัง ผอ.กองสาธารณสุขฯ และผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย สำนักงานเทศบาลทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS