• ข่าว ล่าสุด

รประชุมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รประชุมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

รประชุมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS