• ข่าว ล่าสุด

ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “ ชิม ช้อป เที่ยว เกี้ยวสาวบ้านแต้เป้อเซ่อ ” นำโดย นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน งานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมตำนานสาวบ้านแต้ ณ อาคารโดม ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ร่วมกิจกรรมงานส่งเสริม และสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS