• ข่าว ล่าสุด

โครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเป้า เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และแนวปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยเจริญพันธุ์ โดยมีคณะกรรมการกองทุน ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยสนับสนุน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาล ตำบลบ้านเป้า คณะวิทยากร จากโรงพยาบาลเกษตรสมบูร์ จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

โครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS