• ข่าว ล่าสุด

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานวิชาการ ให้ได้มาตรฐาน และเลื่อนขั้นเงินดือน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS