• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 "Love เยาวชนคนชัยภูมิ" นำโดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเด็ก และเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับรางวัล 3 รายการ คือ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ภาพถ่าย รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 E-sport เกม ROV และ รางวัลชมเชย Cover dance เมื่อวันพุธที่20 กันยายน 2566

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS