• ข่าว ล่าสุด

ยินดีต้อนรับ นายชยพล มีชัย ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ นายชยพล มีชัย ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นายชยพล มีชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ นายชยพล มีชัย ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม —  นายพีรธัท ยิ่งเจริญ
0 COMMENTS