• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาตื พ.ศ. 2566 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาตื พ.ศ. 2566 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายชยพล มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ด้วยการ บำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช เพื่อเป็นการดูแลต้นไม้ ในบรืเวณพื้นที่ ของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบรืหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาตื พ.ศ. 2566 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม —  นายพีรธัท ยิ่งเจริญ
0 COMMENTS