• ข่าว ล่าสุด

อบรมเชิงปฎิบัติการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ยินดีตอนรับคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา วันที่ 5 - 7 ต.ค. 2560

อบรมเชิงปฎิบัติการ —  นายศรายุทธ จรูญโชติ
0 COMMENTS