• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันภาษาไทย ที่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

กิจกรรมวันภาษาไทย ที่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

ได้ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โดยการจัดกิจกรรมการแสดงพิธีเปิด

กิจกรรมวันภาษาไทย ที่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี —  
0 COMMENTS
User Image
ผู้เขียนข่าว
PROFILE