• ข่าว ล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการระบบดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการระบบดิจิทัล

ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม คณะครูโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ร่วมกับโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี และโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ได้อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม การบริหารจัดการระบบดิจิทัล ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการระบบดิจิทัล —  น.ส.กานดา ศรีนรคุตร
0 COMMENTS