• ข่าว ล่าสุด

Sichomphosuksa School English Camp 2017

Sichomphosuksa School English Camp 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์ ด้านภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Sichomphosuksa School English Camp 2017 —  นายวิษณุพงษ์ สิงยะเมือง
0 COMMENTS