• ข่าว ล่าสุด

ผลการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น อบจ.ขอนแก่น

ผลการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น อบจ.ขอนแก่น

ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับจังหวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวอินทิรา สุขศรี ม.5/7 โรงเรียนสีชมพูศึกษาเป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. โดยได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ โดยจะแข่งขันช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2560. เป็นกำลังใจให้นักเรียนของเราด้วยนะคะ

ผลการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น อบจ.ขอนแก่น —  นางวาสนา เหลาธรรม
0 COMMENTS
User Image
นางวาสนา เหลาธรรม
ผู้เขียนข่าว
PROFILE