• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช จากโครงการ SBMLD

กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช จากโครงการ SBMLD

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช โครงการ SBMLD มีนีกเรียนให้ความสนใจปละเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช จากโครงการ SBMLD —  น.ส.จุฬาลักษณ์ ชินแสง
0 COMMENTS