• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการปฏิบัติ งานช่าง

กิจกรรมการเรียนการสอน —  นายอนัน ขุนเดช
0 COMMENTS
User Image
นายอนัน ขุนเดช
ผู้เขียนข่าว
PROFILE