• ข่าว ล่าสุด

ห้องเรียน Creative Classroom โรงเรียนสีชมพูศึกษา พร้อมใช้งานแล้ว ณ อาคาร 2

ห้องเรียน Creative Classroom โรงเรียนสีชมพูศึกษา พร้อมใช้งานแล้ว ณ อาคาร 2

การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เป็นเรื่องการบูรณาการที่น่าตื่นเต้นของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสื่ออุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนต่อไป.. โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาร่วมใช้งานเพื่อเสริมสร้างบูรณาการกับ "Creative Classroom " ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปนะครับ

ห้องเรียน Creative Classroom โรงเรียนสีชมพูศึกษา พร้อมใช้งานแล้ว ณ อาคาร 2 —  นายปัญญา คำสะไมล์
0 COMMENTS
User Image
นายปัญญา คำสะไมล์
ผู้เขียนข่าว
PROFILE