• ข่าว ล่าสุด

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนสีชมพูศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Innovation for Digital School Management) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงตะวันอาคาร 3 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมฯ ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ดร. ศิยาพัชญ์ รักป่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน (บรรยากาศดี๊ดี)

การพัฒนาบุคลากร —  นางสุภาวดี ภาระดี
0 COMMENTS
User Image
นางสุภาวดี ภาระดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE