• ข่าว ล่าสุด

ปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา

ปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา

นักการ-ภารโรง โรงเรียนสีฃมพูศึกษา ปรับพื้นที่โดยรอบอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษาเพื่อเตรียมเทคอนกรีต

ปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตอาคาร 40 ปี สีชมพูศึกษา —  นายบรรลุ ชินน้ำพอง
0 COMMENTS