• ข่าว ล่าสุด

เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครู นักเรียน ต่างดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน หลังจากหยุดพักผ่อนไปสองสัปดาห์

เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 —  นางสุภาวดี ภาระดี
0 COMMENTS
User Image
นางสุภาวดี ภาระดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE