• ข่าว ล่าสุด

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์ โดยนางสาววิไลวรรณ โฉมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พุ่งแหลน 18 ปี หญิง และอันดับ 3 ทุ่มน้ำหนัก 18 ปี หญิง และนายสิโรตม์ บุญทัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุ่มน้ำหนัก 18 ปี ชาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 "นครภูเก็ตเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

นายรังสันต์ โยศรีคุณ รักษาการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 —  น.ส.ธธนภา สายมนตรี
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ธธนภา สายมนตรี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE