• ข่าว ล่าสุด

จงเตรียมพร้อม

จงเตรียมพร้อม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 คณครูนำนักเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม

จงเตรียมพร้อม —  นางสุภาวดี ภาระดี
0 COMMENTS
User Image
นางสุภาวดี ภาระดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE