• ข่าว ล่าสุด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายเลียม ชำนาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสังข์ มาเป็นประธานในพีธี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม พ่อแม่ปลูกลูกดูแล ในการปลูกมะนาวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพอเพียง ตามโครงการ"เกษตรตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 —  นายธนาศักดิ์ อาสาสู้
0 COMMENTS