• ข่าว ล่าสุด

ร่วมรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง

ร่วมรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลตำบลหนองสังข์ เมื่อวันที่ 3 พศจิกายน 2560

ร่วมรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง —  
0 COMMENTS
User Image
ผู้เขียนข่าว
PROFILE