• ข่าว ล่าสุด

ประเมินวิทยะฐานะ

ประเมินวิทยะฐานะ

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดให้มีการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 1 คน วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 12 คน และวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 2 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประเมินวิทยะฐานะ —  นายถวิล สร่ายหอม
0 COMMENTS
User Image
นายถวิล สร่ายหอม
ผู้เขียนข่าว
PROFILE