• ข่าว ล่าสุด

วันเกียรติยศลูกตะวัน

วันเกียรติยศลูกตะวัน

โรงเรียนสีชมพูศึกษา จะดำเนินการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เกิดความภาคภูมิใจและได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ในการศึกษาต่อในอนาคต

วันเกียรติยศลูกตะวัน —  นางสุภาวดี ภาระดี
0 COMMENTS
User Image
นางสุภาวดี ภาระดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE