• ข่าว ล่าสุด

รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS