• ข่าว ล่าสุด

แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน

แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน

ฝ่ายวิชาการ โดย นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะทำการเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จึงแจ้งไปยังคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทราบ เพื่อวางแผน และเตรียมการต่อไป

แจ้งการเปิด-ปิดภาคเรียน —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE