• ข่าว ล่าสุด

ไปราชการ ผ.อ.

ไปราชการ ผ.อ.

28 ก.พ 61 ประชุมประจำเดือนที่ อบจ.ศก เวลา 09.30 - 12.00 น. ประชุมศูนย์ต่อต้านยาเสพติด อบจ.ศก. เวลา 13.30 - 16.00 น.

ไปราชการ ผ.อ. —  นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
0 COMMENTS