• ข่าว ล่าสุด

กีฬาโคกกลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กีฬาโคกกลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จัดการแข่งขันกีฬาโคกกลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก สจ.อภิสิทธิ์ เวียงวิเศษ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

กีฬาโคกกลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ —  
0 COMMENTS
User Image
ผู้เขียนข่าว
PROFILE