• ข่าว ล่าสุด

งานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข

งานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการถวิล สร่ายหอม เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงาน และคุณครูนพพร พนานุสรณ์ คุณครูนภาพร วรรณทอง คุณครูพิจิตรา วิจารณกุล และนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน หนังสั้น เรือง เส้นทางขยะ ตามโครงการโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

งานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE