• ข่าว ล่าสุด

ปรับปรุงหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

ปรับปรุงหลักสูตร —  นางสไบแพร ยงเพชร
0 COMMENTS
User Image
นางสไบแพร ยงเพชร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE