• ข่าว ล่าสุด

ทำบุญตักบาตร วันเกิดโรงเรียน : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ทำบุญตักบาตร วันเกิดโรงเรียน : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบ 26 ปี ในวันที่ 28 กมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วันก่อตั้งโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม และร่วมด้วยงานผ้าป่าคณะศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ในโอกาสฉลอง 25 ปี โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมอีกด้วย ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูจากหลายโรงเรียนได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ทำบุญตักบาตร วันเกิดโรงเรียน : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 —  นายอโนทัย ศรีภักดิ์
0 COMMENTS