• ข่าว ล่าสุด

การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการสอบในวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีนักเรียนระดับชั้น ม. 1 สมัคร จำนวน 42 คน ระดับชั้น ม. 4 สมัคร จำนวน 24 คน การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะทำการมอบตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2561

การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ —  น.ส.นิตยา ศรีเมือง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นิตยา ศรีเมือง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE