• ข่าว ล่าสุด

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายถวิล. สร่ายหอม ผู้อำนวยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และคณครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 22 คน เรื่อง งานพัสดุ และ การใช้ระบบ SBMLD Innovation ในการบริหาร

การศึกษาดูงาน —  น.ส.นภาพร วรรณทอง
0 COMMENTS
User Image
น.ส.นภาพร วรรณทอง
ผู้เขียนข่าว
PROFILE