• ข่าว ล่าสุด

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว

คณะครูกลุ่มโรงเรียนเขาเขียวเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยมี ผอ.วุฒิชัย สำราญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองขามวิทยา เป็นผู้นำคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 รายงานโดย นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว —  น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว
0 COMMENTS