• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 มีนักเรียนมารายงานตัว ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยเบื้องต้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัว จำนวน 42 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัว จำนวน 32 คน

โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 —  น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว
0 COMMENTS