• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา —  น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก
0 COMMENTS