• ข่าว ล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานตัวเพื่อเตรียมตัวฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ครูพี่เลี้ยง ได้ให้ข้อมูล

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS