ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานตัวเพื่อเตรียมตัวฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ครูพี่เลี้ยง ได้ให้ข้อมูล

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุด

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าว