• ข่าว ล่าสุด

รองฯ อนุวัฒน์ คณาจันทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รองฯ อนุวัฒน์ คณาจันทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นม. ให้การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม

รองฯ อนุวัฒน์ คณาจันทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS