ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ร่วมประชุมวางแผนในการทำงานของบุคลากร การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมประจำเดือน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุด

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าว